#
Language

Firma
IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/05217/00
Osnovni kapital: 358.107,09 €

Skrajšana firma
IMP, d. d.

Naslov
Dunajska cesta 7
SI - 1000 LJUBLJANA, Slovenija

Telefon: +386 1 300 90 10
Telefax: +386 1 300 90 60

www.imp.si
mail@imp.si

ID za DDV: SI 71505920
Matična številka: 5077940