#
Language

Skupina IMP, d.d.

Skupina IMP lahko aktivira do 700 visoko motiviranih in izkušenih strokovnjakov. Neposredno ali posredno vključena podjetja zaposlujejo več kot 200 strokovnjakov in monterjev s področja električne stroke, več kot 300 strokovnjakov in monterjev s področja strojništva, več kot 50 projektantov in več kot 100 strokovnjakov in delavcev s področja gradbeništva.

Skupina IMP, d.d. združuje povezane družbe IMP, d.d. ter njene dolgoletne in nove izvajalce s področja strojništva, elektrotehnike in gradbeništva. Na področju graditve objektov te družbe med seboj sodelujejo in skupaj uresničujejo zastavljene cilje v njihovo skupno zadovoljstvo in v zadovoljstvo naročnikov.

Sodelavci znotraj Skupine IMP, d.d. se lahko pohvalijo z dolgoletnimi izkušnjami pri investicijski dejavnosti na področju gradbeništva, kar omogoča hitro prilagajanje trenutnim potrebam trga ter željam in zahtevam naročnikov.