Iskanje

Monthly Archives: julij 2018

Sklic 25. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in Statuta delniške družbe IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

25. redno skupščino IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, 

ki bo dne 29.08.2018 ob 14,00 uri, na sedežu družbe IMP, d. d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

IMP sklic 25. skupščine
Delničar zahteva
IMP d.d. Revidirano letno porocilo 2017
Poročilo nadzornega sveta IMP
SKUPINA IMP KLP 2017