Iskanje

Monthly Archives: april 2021

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

 

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.04.2021 smo prejeli obvestilo s strani družbe CGŠ d.o.o., Novo Polje c.I/7, 1260 Ljubljana-Polje, da je kot zavezanec za poročanje pridobila 1,69% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 8.694 delnic izdajatelja IMDR oz. 10,12% delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

 

Ljubljana, 28.04.2021

 

Direktor

Boštjan Kreft