Iskanje

Monthly Archives: junij 2021

Sklic 29. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 29. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 19.08.2021 ob 9:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

29. redna skupscina _ sklic

29. redna skupscina _ dnevni red

Obvestilo delničarjem o popravku sklica skupščine

Sklic skupščine_s popravkom