Iskanje

Monthly Archives: april 2022

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.04.2022 smo prejeli obvestilo s strani družbe CGŠ d.o.o., Novo Polje c.I/7, 1260 Ljubljana-Polje, da je kot zavezanec za poročanje pridobila, dne 22.4. – 5,65% delnic in dne 25.4. – 4,26% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 17.205 delnic izdajatelja IMDR oz. 20,03 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 29.04.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević