Iskanje

Monthly Archives: maj 2023

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 22.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Golobič Osterman o.p. d.o.o. , Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarja  Vladimirja Albina Kureta, Železna cesta 10c, 1000 Ljubljana, da je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 28.04.2023 o sklenitvi zavezovalnega posla obvestil ATVP kot sledi:

Skladno s 146. členom ZTFI-1 zavezanec Vladimir Albin Kuret, Železna cesta 10c, obvešča družbo IMP, d.d., dne 18.05.2023 o spremembi pomembnega deleža delnic z oznako IMDR obvestil ATVP

Ter:

Dne 19.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani delničarja CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana – Polje, da je presegel pomemben prag deleža 75% glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR in je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 18.05.2023 obvestil ATVP o spremembi pomembnega deleža delnic z oznako IMDR

Delničar CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana-Polje je dne 12.05.2023 presegel pomemben prag deleža 75% glasovalnih pravic, ki izhajajo iz imetništva delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR.

 

Več v prilogah:

Obvestilo VAK22052023

Obvestilo CGŠ22052023

 

Ljubljana, 22.5.2023

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 04.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Golobič Osterman o.p. d.o.o. , Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarja  Vladimirja Albina Kureta, železna cesta 10c, 1000 Ljubljana, da je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 28.04.2023 o sklenitvi zavezovalnega posla obvestil ATVP kot sledi:

»Skladno s 146. členom ZTFI-1 zavezanec Vladimir Albin Kuret, Železna cesta 10c, obvešča družbo IMP, d.d., da je dne 21.04.2023 presegel pomemben prag deleža 50% delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR.

Ter:

Dne 03.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani delničarja CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana – Polje, da je presegel pomemben prag deleža 1/3 glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR in je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 28.04.2023 obvestil ATVP o sklenitvi zavezovalnega posla kot sledi:

»Delničar CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana – Polje vas obveščamo, da smo dne 21.04.2023 presegli pomemben prag deleža 1/3 glasovalnih pravic, ki izhajajo iz imetništva delnic vaše družbe IMP, d.d. z oznako IMDR.

 

Več v prilogah:

Obvestilo VAK04052023

Obvestilo CGŠ03052023

 

Ljubljana, 6.5.2023

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević