Iskanje

Skupščine

Sklic 27. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 27. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 10.06.2019 ob 15:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

27 skupščina 100619_sklic

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda

Sklic 26. skupščine IMP, d.d

Na podlagi zahteve manjšinskega delničarja ter na temelju 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 26. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 06.03.2019 ob 13:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

sklic 26 skupščine IMPdd

Sklic 25. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in Statuta delniške družbe IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

25. redno skupščino IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, 

ki bo dne 29.08.2018 ob 14,00 uri, na sedežu družbe IMP, d. d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

IMP sklic 25. skupščine
Delničar zahteva
IMP d.d. Revidirano letno porocilo 2017
Poročilo nadzornega sveta IMP
SKUPINA IMP KLP 2017