Iskanje

Skupščine

Sklic 32. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 32. redno skupščino družbe IMP, d.d., ki bo dne 27.12.2022 ob 14. uri.

Več v prilogah.

Sklic skupščine IMP_oddelitev_27dec2022

dnevni red skupščine IMP – 32. redna 27122022

 

Sklic 31. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 31. redno skupščino družbe IMP, d.d., ki bo dne 29.8.2022 ob 13. uri.

Več v prilogah.

sklic skupščine IMP – 31. redna 29082022

dnevni red skupščine IMP – 31. redna 29082022

Dopolnitev dnevnega reda skupscine IMP – 31. redna

Sklic 30. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,  v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 30. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 03.03.2022 ob13:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

30. redna skupscina_Sklic_dnevni red_030322

Dopolnitev dnevnega reda 30. redne skupščine

Sklic 29. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 29. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 19.08.2021 ob 9:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

29. redna skupscina _ sklic

29. redna skupscina _ dnevni red

Obvestilo delničarjem o popravku sklica skupščine

Sklic skupščine_s popravkom

Sklic izredne skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje izredno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 12.03.2021 ob 9:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

Sklic izredne skupscine IMP, d.d.

Sklic 28. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 28. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 28.08.2020 ob 15:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

sklic_28_redne_skupscine

Pojasnilo

Dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda 31.07.2020

Sklic 27. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 27. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 10.06.2019 ob 15:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

27 skupščina 100619_sklic

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda

Sklic 26. skupščine IMP, d.d

Na podlagi zahteve manjšinskega delničarja ter na temelju 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 26. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 06.03.2019 ob 13:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

sklic 26 skupščine IMPdd

Sklic 25. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in Statuta delniške družbe IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

25. redno skupščino IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, 

ki bo dne 29.08.2018 ob 14,00 uri, na sedežu družbe IMP, d. d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

IMP sklic 25. skupščine
Delničar zahteva
IMP d.d. Revidirano letno porocilo 2017
Poročilo nadzornega sveta IMP
SKUPINA IMP KLP 2017