Iskanje

O podjetju

Družba IMP, d. d., je vodilna slovenska družba za projektiranje, svetovanje, izdelavo študij, izvedbo in nadzor na področju vseh vrst strojnih in elektro instalacijskih ter energetskih in protipožarnih sistemov za najzahtevnejše objekte. V zadnjih letih smo razvili tudi gradbeno področje. Pri nas so zaposleni pooblaščeni inženirji in tehniki s področja strojne, elektro in gradbene stroke.

Osnovno jedro skupine IMP sestavlja 30 visoko usposobljenih posameznikov, ki projektno vodijo sodelovanje s partnerji, zunanjimi sodelavci in izvajalci. To omogoča nadzor in celovito storitev: od svetovanja in projektiranja do izvedbe in vzdrževanja

Strokovno jedro IMP-ja je ekipa strokovnjakov z različnih področij, ki že od dokumentacijske faze naprej sodeluje z arhitekti in statiki. V projektni in izvedbeni fazi vodi potek projekta, koordinira delo partnerjev in izvajalcev ter informira naročnika o poteku del in hitri odpravi nepredvidljivih zapletov.

Kdo sestavlja projektantsko skupino?
Projektantsko skupino IMP sestavljajo državno licencirani strokovnjaki za energetske, klimatske, varnostne, protipožarne in druge sisteme. Posebno področje predstavljajo instalacijski sistemi za skladiščenje in pretakanje nevarnih snovi.

Skupina IMP lahko aktivira do 700 visoko motiviranih in izkušenih strokovnjakov. Neposredno ali posredno vključena podjetja zaposlujejo več kot 200 strokovnjakov in monterjev s področja električne stroke, več kot 300 strokovnjakov in monterjev s področja strojništva, več kot 50 projektantov in več kot 100 strokovnjakov in delavcev s področja gradbeništva.

Kdo sestavlja skupino IMP in kako poteka njeno delo?
Skupino IMP sestavljajo družbe, ki se ukvarjajo s poslovnim in tehničnim svetovanjem, projektiranjem, izvedbo gradbenih in obrtniških del ter strojnih in električnih instalacij.