Iskanje

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo za dosledno izpolnjevanje zahtev odjemalcev, zakonskih zahtev in in za nenehno izboljševanje proizvodov, procesov in sistema vodenja. 

Z doslednim spoštovanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem, postopkov vodenja in z uvajanjem stalnih izboljšav želimo doseči postavljene cilje, izražene predvsem kot zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih in lastnikov.

Z namenom uresničevanja zastavljene politike, smo v napore za doseganje kakovosti in učinkovitega ravnanja z okoljem vključili vse zaposlene. S planiranim in koordiniranim delom se trudimo, da naše storitve izvedemo dobro prvič in vsakič, pravočasno in po konkurenčnih cenah. Zato bomo stalno zasledovali potrebe in zahteve ter pričakovanja odjemalcev, zniževali stroške in izvajali preventivne ukrepe za doseganje konkurenčnih cen, učinkovito razporejali dela, spremljali in izpolnjevali izvedbene roke in uveljavljali osebne odgovornosti, izmenjevali izkušnje z našimi izvajalci.

Vzpodbujamo usposabljanje vseh zaposlenih, uvajamo nove tehnologije, moderno opremo in organizacijske rešitve in dvigujemo kakovost izvedenih del. Vzpodbujamo predloge za izboljšave in vežemo del nagrajevanja zaposlenih na učinkovitost pri obvladovanju sistema.

Pri doseganju ciljev bomo zasledovali uresničevanje dolgoročno postavljenih ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem, kot sledi:

  • zadovoljstvo naših odjemalcev,
  • razvoj in projektiranje tehnološko zahtevnih projektov,
  • uspešno vodenje projektov,
  • učinkovito ravnaje z odpadki,
  • učinkovita raba energije,
  • stalno usposabljanje zaposlenih,
  • dosledno delovanje v skladu z zakonodajo,
  • stalno izboljševanje sistemov vodenja,
  • uspešno poslovanje in rast podjetja.

Konkretni numerično opredeljeni cilji so sestavni del letnega poslovnega načrta.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je na voljo zainteresirani javnosti.