Iskanje

Osebna izkaznica

Firma

IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/05217/00
Osnovni kapital: 358.107,09 €

Skrajšana firma

IMP, d. d.

Naslov

Dunajska cesta 7
SI – 1000 LJUBLJANA

Slovenija

Zastopniki

Marko Gardašević, predsednik uprave

Franci Kozjek, član uprave

Kontakt

Telefon: +386 1 300 90 65
Telefax: +386 1 300 90 60

www.imp.si
mail@imp.si

Ostale informacije

ID za DDV: SI 71505920
Matična številka: 5077940