Iskanje

Aktualno

OBVESTILO O SPREMEMBI V UPRAVI DRUŽBE

Obveščamo, da je v decembru 2019 nadzorni svet od člana uprave IMP, d.d., Matjaža Krajca, prejel odstopno izjavo, s katero je člane nadzornega sveta obvestil, da bo z dnem 31.12.2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe. Nadzorni svet je na korespondenčni seji njegov odstop sprejel.

Na seji nadzornega sveta, dne 7.1.2020, je bil z dnem 13.1.2020 na funkcijo člana uprave IMP, d.d., imenovan Boštjan Kreft, in sicer za področje financ, računovodstva ter nadzor odvisnih in povezanih družb.