Iskanje

Prenosni plinovod M1/1 Kidričevo – Rogatec

Prenosni plinovod M1/1 Kidričevo – Rogatec

O projektu:

Izgradnja plinovoda

Premostitveni in drugi objekti:

  • zaporna postaja BV5/1
  • 5x prečkanje ceste
  • 4x prečkanje lokalne ceste
  • 1x prečkanje železniške proge
  • 64x prečkanje vodotoka
  • 5x prečkanje plinovoda

Vrsta projekta:
Infrastruktura
Leto končanja:
2011

Oglejte si tudi