Iskanje

Prenosni plinovod R21A Šmarje pri Jelšah – Slovenske Konjice

Prenosni plinovod R21A Šmarje pri Jelšah – Slovenske Konjice

O projektu:

Izgradnja plinovoda

Premostitveni in drugi objekti:

  • prečkanja cest in vodotokov

Vrsta projekta:
Infrastruktura
Leto končanja:
2010

Oglejte si tudi