Iskanje

Aktualno

Sklic 32. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 32. redno skupščino družbe IMP, d.d., ki bo dne 27.12.2022 ob 14. uri.

Več v prilogah.

Sklic skupščine IMP_oddelitev_27dec2022

dnevni red skupščine IMP – 32. redna 27122022