Iskanje

Inženiring in svetovanje

Inženiring je področje, kjer ima IMP dolgoletne izkušnje in predstavlja njegovo primarno dejavnost. Kljub rastoči ponudbi storitev na trgu ohranja IMP vodilno vlogo in konkurenčnost z vzdrževanjem kakovosti.

Naši inženirji v fazi načrtovanja sodelujejo z naročnikom in njegovimi strokovnjaki (arhitekti, inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike in gradbenimi inženirji) pri določanju podrobnih informacij in pogojev, da bi zagotovili učinkovito gradnjo objekta:

  • Priprava celostne analize porabe in stroškov energije iz katere se lahko določijo možnosti za znižanje porabe toplotne in električne energije.
  • Izdelava študije izvedljivosti
  • Izdelava projektne in tehnične dokumentacije

Na vsakem projektu je določen pooblaščeni inženir kot vodja projekta, ki ima nalogo in odgovornost da najprej pridobi podrobne informacije in zahteve projekta kot so npr.:

  • Tehnične in tehnološke zahteve projekta
  • Obseg del
  • Terminski plan projektiranja in/ali izvedbe projekta

In kasneje tudi vodi izvedbo projekta do zagona sistemov in predaje objekta uporabniku (izvedba na ključ):

  • Dobava in instalacija sistemov in opreme
  • Izvedba vseh strojnih in elektro instalacij ter gradbenih del
  • Izvedba centralnega nadzornega sistema