Iskanje

Izvedba

Skupina IMP lahko aktivira do 700 visoko motiviranih in izkušenih strokovnjakov. Neposredno ali posredno vključena podjetja zaposlujejo več kot 200 strokovnjakov in monterjev s področja električne stroke, več kot 300 strokovnjakov in monterjev s področja strojništva, več kot 50 projektantov in več kot 100 strokovnjakov in delavcev s področja gradbeništva.

Vsakemu naročniku vse faze izvedbe projekta, od idejne zasnove in ustrezne tehnološke rešitve do izvedbe, zagona in vzdrževanja:

  • Dobava in instalacija sistemov in opreme
  • Izvedba vseh strojnih in elektro instalacij ter gradbenih del
  • Izvedba centralnega nadzornega sistema