Iskanje

Kogeneracija

Z več kot dvajsetletnimi izkušnjami podjetje IMP, d.d. obvladuje področje SPTE projektov od načrtovanja in izvedbe do dolgoročenega vzdrževanja kompletnih SPTE sistemov.

Podjetje IMP, d.d. je pionir na področju načrtovanja in izvedbe SPTE projektov na področju republike Slovenije.

SPTE sistemi proizvajajo električno in toplotno energijo hkrati in znižujejo emisije ogljika za okoli 20 % ter uporabniku znižujejo stroške električne enegije za približno eno tretjino.

Naj gre za ogrevanje ali hlajenje vam IMP d.d. nudi pomoč pri reševanju problemov povezanih z energetskimi potrebami.

Kaj je kogeneracija:

Kogeneracija je proizvodnja energije, ki je bolj učinkovita od konvencionalnih oblik proizvodnje energije zardi manjših izgub pri prenosu le-te in zaradi manjše porabe primarnega energenta, ker proizvodnja energije poteka na mestu uporabe.

Pri konvencionalni proizvodnji energije, ki prihaja iz elektrarn nastajajo velike izgube tako pri prenosu energije same kot tudi v obliki odpadne toplote

Oziroma SPTE je soproizvodnja električne energije in uporabne toplote bodisi v obliki tople vode ali pare z uporabo primarnega energenta kot je npr. zemeljski plin. S kogeneracijo lahko prihranimo porabo primarnega energenta tudi do 40 %.

Trigeneracija:

Trigeneracija kot že ime nakazuje pomeni proizvodnjo energije v treh oblikah: električne, toplotne in hladilne. Voda se pri procesu ohladi s pomočjo absorbcijskega hladilnika vgrajenega v sistem. Absorbcijski hladilnik odvzame odpadno toploto iz sistema kogeneracije in proizvede hladilno vodo za hlajenje objekta.

Vgradnja absorbcijskega hladilca v sistem kogeneracije pomeni zmožnost povečanja števila obratovalnih ur naprave ob hkratnem povečanju porabe toplote še zlasti v poletnem obdobju.

Trigeneracija zmanjšuje tako porabo neobnovljivih primarnih virov kot tudi emisije CO2 (do 50%) in tudi drugih škodljivih plinov v okolje.

Uporaba:

Objekti z visoko porabo toplotne energije, ki želijo optimirati oziroma znižati stroške porabe energije in znižati nivo emisije izpušnih plinov na predpisane meje npr.:

 • Hoteli
 • Trgovski centri
 • Deponije
 • Industrijski objekti
 • Medgeneracijski centri
 • Šole
 • Vrtci
 • Stanovanjski objekti
 • Stanovanjska naselja
 • Bolnišnični objekti
 • Zdravilišča
 • Bazeni

 

Ekonomičnost

Na ekonomičnost investicije vplivajo naslednji parametri:

 • cena energenta
 • odkupna cena električne enegije
 • cena investicije
 • stroški vzdrževanja.