Iskanje

Nadzor

Nudimo gradbeni nadzor po ZGO, kar pomeni, da:

  • skrbimo, da dela potekajo skladno s PGD
  • kontroliramo kvaliteto izvedenih del, inštalacij tehnološke opreme, gradbenih proizvodov in drugih materialov, ki se vgrajujejo v objekt
  • skrbimo, da se pri gradnji spoštujejo dogovorjeni roki