Iskanje

Študije in projektiranje

Projektantsko skupino IMP sestavljajo državno licencirani strokovnjaki za energetske, klimatske, varnostne, protipožarne in druge sisteme. Posebno področje predstavljajo instalacijski sistemi za skladiščenje in pretakanje nevarnih snovi.

Študije o izvedljivosti posameznih projektov so odgovori na vprašanja naročnikov, ki se na podlagi tako pridobljenih podatkov lažje odločajo o načinu izvedbe projekta.

Naši projektanti izdelajo vse vrste projektne dokumentacije, ki vsebujejo podrobne načrte. Skrbno načrtovanje, še posebno v fazi PZI, lahko pomembno zniža tako stroške gradnje objekta kot tudi stroške obratovanja.