Iskanje

Zgodovina

1947 – Ustanovitev podjetja Instalacijsko podjetje TOPLOVOD, katerega glavna dejavnost so strojne instalacije.

1963 – Z združitvijo s podjetjem za električne instalacije ELEKTROSIGNAL nastane podjetje TOPLOVOD- ELEKTROSIGNAL Ljubljana, tehnično podjetje za projektiranje, proizvodnjo in montažo toplotnih, mehanskih, sanitarnih, jakotočnih in šibkotočnih naprav, izvoz in uvoz. Konec leta se preimenuje v IMP Industrijsko- montažno podjetje Ljubljana.

1974 – Družba se preimenuje v IMP – Industrijsko montažno podjetje, Ljubljana, n.sol.o.

1979 – Rast, širitev dejavnosti IMP-ja in pripojitve drugih podjetij. Nastane SOZD IMP, o.sol.o., v katerem se podjetja ukvarjajo z montažno dejavnostjo, proizvodnjo, projektiranjem in inženiringom, pod svojim okriljem pa združuje tudi interno banko.

1990 – Uskladitev z zakonom o podjetjih, izbris SOZD-a IMP in prenos pravic in obveznosti na novo sestavljeno podjetje IMP – inženiring, montaža, proizvodnja, r. o.

1991 – Vpis delniške družbe IMP – inženiring, montaža, proizvodnja, d. d.

1997 – Uspešen zaključek lastninskega preoblikovanja.

2005 – Skladno z razvojem dejavnosti se družba preimenuje v IMP, družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo objektov, d. d., oziroma skrajšano IMP, d.d.

2008 – IMP, d.d. v poslovanje uvede sistem kakovosti in pridobi certifikat ISO 9001:2008

2013 – IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/05217/00