#
Language

Zgodovina

 • 1947 - Ustanovitev podjetja Instalacijsko podjetje TOPLOVOD, katerega glavna dejavnost so strojne instalacije.
 • 1963 - Z združitvijo s podjetjem za električne instalacije ELEKTROSIGNAL nastane podjetje TOPLOVOD- ELEKTROSIGNAL Ljubljana, tehnično podjetje
  za projektiranje, proizvodnjo in montažo toplotnih, mehanskih, sanitarnih, jakotočnih in šibkotočnih naprav, izvoz in uvoz.
  Konec leta se preimenuje v IMP Industrijsko- montažno podjetje Ljubljana.
 • 1974 - Družba se preimenuje v IMP - Industrijsko montažno podjetje, Ljubljana, n.sol.o.
 • 1979 - Rast, širitev dejavnosti IMP-ja in pripojitve drugih podjetij. Nastane SOZD IMP, o.sol.o., v katerem
  se podjetja ukvarjajo z montažno dejavnostjo, proizvodnjo, projektiranjem in inženiringom, pod svojim okriljem pa združuje tudi interno banko.
 • 1990 - Uskladitev z zakonom o podjetjih, izbris SOZD-a IMP in prenos pravic in obveznosti na novo sestavljeno podjetje IMP - inženiring, montaža, proizvodnja, r. o.
 • 1991 - Vpis delniške družbe IMP - inženiring, montaža, proizvodnja, d. d.
 • 1997 - Uspešen zaključek lastninskega preoblikovanja.
 • 2005 - Skladno z razvojem dejavnosti se družba preimenuje v IMP, družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo objektov, d. d., oziroma skrajšano IMP, d.d.
 • 2008 - IMP, d.d. v poslovanje uvede sistem kakovosti in pridobi certifikat ISO 9001:2008
 • 2013 - IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo
  je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/05217/00