Iskanje

Aktualno

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 22.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Golobič Osterman o.p. d.o.o. , Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarja  Vladimirja Albina Kureta, Železna cesta 10c, 1000 Ljubljana, da je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 28.04.2023 o sklenitvi zavezovalnega posla obvestil ATVP kot sledi:

Skladno s 146. členom ZTFI-1 zavezanec Vladimir Albin Kuret, Železna cesta 10c, obvešča družbo IMP, d.d., dne 18.05.2023 o spremembi pomembnega deleža delnic z oznako IMDR obvestil ATVP

Ter:

Dne 19.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani delničarja CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana – Polje, da je presegel pomemben prag deleža 75% glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR in je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 18.05.2023 obvestil ATVP o spremembi pomembnega deleža delnic z oznako IMDR

Delničar CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana-Polje je dne 12.05.2023 presegel pomemben prag deleža 75% glasovalnih pravic, ki izhajajo iz imetništva delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR.

 

Več v prilogah:

Obvestilo VAK22052023

Obvestilo CGŠ22052023

 

Ljubljana, 22.5.2023

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 04.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Golobič Osterman o.p. d.o.o. , Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarja  Vladimirja Albina Kureta, železna cesta 10c, 1000 Ljubljana, da je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 28.04.2023 o sklenitvi zavezovalnega posla obvestil ATVP kot sledi:

»Skladno s 146. členom ZTFI-1 zavezanec Vladimir Albin Kuret, Železna cesta 10c, obvešča družbo IMP, d.d., da je dne 21.04.2023 presegel pomemben prag deleža 50% delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR.

Ter:

Dne 03.05.2023 smo prejeli obvestilo s strani delničarja CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana – Polje, da je presegel pomemben prag deleža 1/3 glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic družbe IMP, d.d. z oznako IMDR in je kot zavezanec za poročanje, skladno s 146. členom ZTFI-1 dne 28.04.2023 obvestil ATVP o sklenitvi zavezovalnega posla kot sledi:

»Delničar CGŠ d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana – Polje vas obveščamo, da smo dne 21.04.2023 presegli pomemben prag deleža 1/3 glasovalnih pravic, ki izhajajo iz imetništva delnic vaše družbe IMP, d.d. z oznako IMDR.

 

Več v prilogah:

Obvestilo VAK04052023

Obvestilo CGŠ03052023

 

Ljubljana, 6.5.2023

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

Sklic 32. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 32. redno skupščino družbe IMP, d.d., ki bo dne 27.12.2022 ob 14. uri.

Več v prilogah.

Sklic skupščine IMP_oddelitev_27dec2022

dnevni red skupščine IMP – 32. redna 27122022

 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 27.10.2022 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Jadek&Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarke ge. Anice Rovanšek, da je kot zavezanka za poročanje, dne 21.10.2022 odsvojila 1,28% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po nakupu je neposredno imetnik 4.244 delnic izdajatelja IMDR oz. 4,94 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 28.10.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 14.10.2022 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Jadek&Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarke ge. Anice Rovanšek, da je kot zavezanka za poročanje, dne 10.10.-13.10.2022, pridobila 1,28% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 5.344 delnic izdajatelja IMDR oz. 6,22 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 14.10.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

Sklic 31. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 31. redno skupščino družbe IMP, d.d., ki bo dne 29.8.2022 ob 13. uri.

Več v prilogah.

sklic skupščine IMP – 31. redna 29082022

dnevni red skupščine IMP – 31. redna 29082022

Dopolnitev dnevnega reda skupscine IMP – 31. redna

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.04.2022 smo prejeli obvestilo s strani družbe CGŠ d.o.o., Novo Polje c.I/7, 1260 Ljubljana-Polje, da je kot zavezanec za poročanje pridobila, dne 22.4. – 5,65% delnic in dne 25.4. – 4,26% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 17.205 delnic izdajatelja IMDR oz. 20,03 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 29.04.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

  • 1
  • 2