Iskanje

Aktualno

Sklic 29. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 29. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 19.08.2021 ob 9:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

29. redna skupscina _ sklic

29. redna skupscina _ dnevni red

Obvestilo delničarjem o popravku sklica skupščine

Sklic skupščine_s popravkom

ZAPOSLIMO NOVE SODELAVCE

ZAPOSLIMO NOVE SODELAVCE:

 

                Inženirje

  • Vodja projektov, univ.dipl. elektro inženir, dipl. elektro inženir
  • Vodja projektov, univ.dipl. inž. gradb., dipl. inženir gradb.

 

                          Če menite, da vam objavljeno prosto delovno mesto ustreza in si želite novih izzivov, vas vabimo, da nam pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in z opisom delovnih izkušenj posredujete do 31.8. 2021 na naslov:

 

                IMP, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,

                 s pripisom »RAZPIS delovnega mesta«.

 

                Za več informacij glede razpisnih pogojev in ostalega pišite na: mail@imp.si

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

 

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.04.2021 smo prejeli obvestilo s strani družbe CGŠ d.o.o., Novo Polje c.I/7, 1260 Ljubljana-Polje, da je kot zavezanec za poročanje pridobila 1,69% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 8.694 delnic izdajatelja IMDR oz. 10,12% delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

 

Ljubljana, 28.04.2021

 

Direktor

Boštjan Kreft

Sklic izredne skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje izredno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 12.03.2021 ob 9:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

Sklic izredne skupscine IMP, d.d.

Sklic 28. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 28. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 28.08.2020 ob 15:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

sklic_28_redne_skupscine

Pojasnilo

Dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda 31.07.2020

OBVESTILO O SPREMEMBI V UPRAVI DRUŽBE

Obveščamo, da je v decembru 2019 nadzorni svet od člana uprave IMP, d.d., Matjaža Krajca, prejel odstopno izjavo, s katero je člane nadzornega sveta obvestil, da bo z dnem 31.12.2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe. Nadzorni svet je na korespondenčni seji njegov odstop sprejel.

Na seji nadzornega sveta, dne 7.1.2020, je bil z dnem 13.1.2020 na funkcijo člana uprave IMP, d.d., imenovan Boštjan Kreft, in sicer za področje financ, računovodstva ter nadzor odvisnih in povezanih družb.