Iskanje

Aktualno

Sklic 28. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 28. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 28.08.2020 ob 15:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

sklic_28_redne_skupscine

Pojasnilo

Dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda 31.07.2020

OBVESTILO O SPREMEMBI V UPRAVI DRUŽBE

Obveščamo, da je v decembru 2019 nadzorni svet od člana uprave IMP, d.d., Matjaža Krajca, prejel odstopno izjavo, s katero je člane nadzornega sveta obvestil, da bo z dnem 31.12.2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe. Nadzorni svet je na korespondenčni seji njegov odstop sprejel.

Na seji nadzornega sveta, dne 7.1.2020, je bil z dnem 13.1.2020 na funkcijo člana uprave IMP, d.d., imenovan Boštjan Kreft, in sicer za področje financ, računovodstva ter nadzor odvisnih in povezanih družb.