Iskanje

Aktualno

Sklic 32. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 32. redno skupščino družbe IMP, d.d., ki bo dne 27.12.2022 ob 14. uri.

Več v prilogah.

Sklic skupščine IMP_oddelitev_27dec2022

dnevni red skupščine IMP – 32. redna 27122022

 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 27.10.2022 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Jadek&Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarke ge. Anice Rovanšek, da je kot zavezanka za poročanje, dne 21.10.2022 odsvojila 1,28% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po nakupu je neposredno imetnik 4.244 delnic izdajatelja IMDR oz. 4,94 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 28.10.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 14.10.2022 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Jadek&Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarke ge. Anice Rovanšek, da je kot zavezanka za poročanje, dne 10.10.-13.10.2022, pridobila 1,28% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 5.344 delnic izdajatelja IMDR oz. 6,22 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 14.10.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

Sklic 31. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 31. redno skupščino družbe IMP, d.d., ki bo dne 29.8.2022 ob 13. uri.

Več v prilogah.

sklic skupščine IMP – 31. redna 29082022

dnevni red skupščine IMP – 31. redna 29082022

Dopolnitev dnevnega reda skupscine IMP – 31. redna

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.04.2022 smo prejeli obvestilo s strani družbe CGŠ d.o.o., Novo Polje c.I/7, 1260 Ljubljana-Polje, da je kot zavezanec za poročanje pridobila, dne 22.4. – 5,65% delnic in dne 25.4. – 4,26% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 17.205 delnic izdajatelja IMDR oz. 20,03 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 29.04.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

ZAPOSLIMO NOVE SODELAVCE

V SVOJE VRSTE VABIMO:

DVA ŠTUDENTA ZA

POMOČ PRI PROJEKTIRANJU S PODROČJA STROJNIŠTVA

Nudimo:

Zanimive tehnološke projekte s področja strojništva,

Pridobitev novih izkušenj in znanj,

Možnost nadaljnjega profesionalnega razvoja,

Zanimivo in dinamično delo,

Prijetno delovno okolje,

Stimulativno plačilo,

Možnost kasnejše redne zaposlitve.

Od kandidata /kandidatke pričakujemo:

Poznavanje programske opreme za grafično načrtovanje (Autodesk Autocad, Autodesk Revit)

Pripravljenost na pridobivanje novih znanj.

Vsi študentje, željni pridobivanja novih znanj in delovnih izkušenj,

posredujte svojo vlogo na e-naslov: maja.pusnik@imp.si.

        Informacije o družbi na naslovu www.imp.si.

        Veselimo se sodelovanja z vami!

Sklic 30. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,  v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 30. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 03.03.2022 ob13:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

30. redna skupscina_Sklic_dnevni red_030322

Dopolnitev dnevnega reda 30. redne skupščine

  • 1
  • 2