Iskanje

Aktualno

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.04.2022 smo prejeli obvestilo s strani družbe CGŠ d.o.o., Novo Polje c.I/7, 1260 Ljubljana-Polje, da je kot zavezanec za poročanje pridobila, dne 22.4. – 5,65% delnic in dne 25.4. – 4,26% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 17.205 delnic izdajatelja IMDR oz. 20,03 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 29.04.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

ZAPOSLIMO NOVE SODELAVCE

V SVOJE VRSTE VABIMO:

DVA ŠTUDENTA ZA

POMOČ PRI PROJEKTIRANJU S PODROČJA STROJNIŠTVA

Nudimo:

Zanimive tehnološke projekte s področja strojništva,

Pridobitev novih izkušenj in znanj,

Možnost nadaljnjega profesionalnega razvoja,

Zanimivo in dinamično delo,

Prijetno delovno okolje,

Stimulativno plačilo,

Možnost kasnejše redne zaposlitve.

Od kandidata /kandidatke pričakujemo:

Poznavanje programske opreme za grafično načrtovanje (Autodesk Autocad, Autodesk Revit)

Pripravljenost na pridobivanje novih znanj.

Vsi študentje, željni pridobivanja novih znanj in delovnih izkušenj,

posredujte svojo vlogo na e-naslov: maja.pusnik@imp.si.

        Informacije o družbi na naslovu www.imp.si.

        Veselimo se sodelovanja z vami!

Sklic 30. skupščine IMP, d.d

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,  v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje 30. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 03.03.2022 ob13:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

30. redna skupscina_Sklic_dnevni red_030322

Dopolnitev dnevnega reda 30. redne skupščine

Sklic 29. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 29. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 19.08.2021 ob 9:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

29. redna skupscina _ sklic

29. redna skupscina _ dnevni red

Obvestilo delničarjem o popravku sklica skupščine

Sklic skupščine_s popravkom

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

 

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.04.2021 smo prejeli obvestilo s strani družbe CGŠ d.o.o., Novo Polje c.I/7, 1260 Ljubljana-Polje, da je kot zavezanec za poročanje pridobila 1,69% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 8.694 delnic izdajatelja IMDR oz. 10,12% delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

 

Ljubljana, 28.04.2021

 

Direktor

Boštjan Kreft

Sklic izredne skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje izredno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 12.03.2021 ob 9:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

Sklic izredne skupscine IMP, d.d.

Sklic 28. skupščine IMP, d.d

Na podlagi 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 ter Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje 28. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 28.08.2020 ob 15:00 uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Več v prilogi:

sklic_28_redne_skupscine

Pojasnilo

Dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda 31.07.2020

  • 1
  • 2