Iskanje

Monthly Archives: oktober 2022

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 27.10.2022 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Jadek&Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarke ge. Anice Rovanšek, da je kot zavezanka za poročanje, dne 21.10.2022 odsvojila 1,28% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po nakupu je neposredno imetnik 4.244 delnic izdajatelja IMDR oz. 4,94 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 28.10.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

IMP,  d.d. – Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 14.10.2022 smo prejeli obvestilo s strani Odvetniške družbe Jadek&Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenke delničarke ge. Anice Rovanšek, da je kot zavezanka za poročanje, dne 10.10.-13.10.2022, pridobila 1,28% delnic z oznako IMDR, izdajatelja IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Po prodaji je neposredno imetnik 5.344 delnic izdajatelja IMDR oz. 6,22 % delež delnic z glasovalno pravico družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Posredno ne razpolaga z glasovalnimi pravicami.

Ljubljana, 14.10.2022

 

Predsednik uprave

Marko Gardašević